Linda heeft ruim vijftien jaar ervaring als onderwijsadviseur in het hbo en het wo. U kunt haar inzetten voor projecten van uiteenlopende aard: van het begeleiden van enkele docenten bij het uitvoeren van onderwijs tot het adviseren over onderwijs- en toetsbeleid.

Linda begeleidt regelmatig opleidingen bij de voorbereidingen op accreditatie en helpt bij het opzetten van nieuwe opleidingen, zowel in het hbo als in het wo. Zij treedt hierbij op als projectleider, maar ondersteunt u ook graag bij het schrijven van een kritische reflectie of bij het ontwikkelen van het onderwijsprogramma.

Vanaf 2003 werkt Linda als secretaris - en soms als panellid - in visitatiepanels voor Toets Nieuwe Opleidingen of reguliere accreditaties. Zij visiteert wo- en hbo-opleidingen, bachelors en masters, Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen en schrijft de beoordelingsrapporten. Ook heeft Linda ervaring als secretaris bij instellingstoetsen.

Samen met twee andere onderwijskundigen schreef Linda het succesvolle boek 'Leren (en) doceren in het Hoger Onderwijs'. Het is een praktisch handboek voor docenten en beleidsmedewerkers dat ingaat in op het bedenken, vormgeven, uitvoeren en evalueren van onderwijs. Veel hbo- en wo-instellingen gebruiken dit boek bij de didactische trainingen.

Linda is analytisch en toegankelijk. Zij kiest voor praktische, werkbare oplossingen.

Zie ook haar website: www.vandergrijspaarde.com

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR