Ons netwerk bestaat uit zeven zelfstandige onderwijskundigen, die individueel of met twee of meer inzetbaar zijn. We werken allemaal aan hetzelfde soort opdrachten. Wanneer een opdracht echter te groot is, of wanneer de toevoeging van specifieke ervaring gewenst is, zetten we er graag samen de schouders onder. Op onze individuele pagina's kunt u zien welke expertise en ervaring we hebben. U kunt ons rechtstreeks telefonisch benaderen.

Door onze jarenlange ervaring in het hoger onderwijs zijn wij in staat ons snel in te werken en een beeld te vormen van uw situatie. Pas als helder is welke vragen bij een opleiding leven, gaan we aan de slag. We leveren altijd maatwerk, toegesneden op de specifieke situatie van uw opleiding. We zijn gericht op langdurige verbeteringen. Het is onze overtuiging dat een opleiding uiteindelijk het meest baat heeft bij duurzame oplossingen.

Ons netwerk komt iedere zes weken samen. Dan staan actuele thema's centraal en wisselen we kennis en ervaringen uit. Jaarlijks organiseren wij een tweedaagse studiebijeenkomst. Zo houden wij elkaar op de hoogte van laatste ontwikkelingen en projecten. Wij leren van elkaar en houden elkaar scherp.

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR